Bångbro Återvinning AB

WP_20141003_003Nu köper vi ditt skrot!

Vi är ett innovativt företag inom återvinning och transporter.
 

Sälj ert järn -metallskrot till oss er lokala partner!
Vi anpassar kärl, containrar och lösningar efter dina behov, tömningsintervall och hantering.
Vi tar emot på vår anläggning i Kopparberg eller så hämtar vi hos er, vi frågor ring 070 234 63 82 eller 070 584 20 23


Bångbro Återvinning AB

Båab är ett företag vars idé är att bedriva effektiv hantering och återvinning av metaller, med miljön och våra kunders lönsamhet i fokus. Med en flexibel organisation kan vi uppfylla våra kunders krav och önskemål. Vi erbjuder utställning och tömning av containrar och kärl, möjlighet att hämta stort och tungt finns också.

BÅAB erbjuder en stor mängd lösningar för kärl och containrar för effektiv hantering. Vi fogar även över en mängd fordon så som under lättar våra kunders dagliga arbeten och vår sortering av metaller.

 

Bångbro Återvinning startades 2014 med ett långsiktigt mål att bygga upp ett pålitligt företag i återvinnings branschen med en flexible och lättsam organisations  med långsiktiga kundrelationer i fokus

WP_20141022_001   WP_20141020_002  WP_20141020_001